Regulamin portalu społecznościowego "ZakazParkowania"

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal społecznościowy zakazparkowania.pl - zwany dalej ZakazParkowania - na rzecz jego użytkowników, a polegających na umożliwieniu użytkownikom przeglądania zawartości portalu, publikowania artykułów i zdjęć, dokonywania wpisów w postaci komentarzy pod zdjęciami i artykułami, komunikowania się za pomocą forum, poczty i innych komunikatorów.
 2. ZakazParkowania jest portalem społecznościowym, który służy integracji środowiska twórców i sympatyków sztuki z Gorzowa Wlkp. i regionu gorzowskiego.
 3. Wyróżnia się następujące rodzaje użytkowników portalu ZakazParkowania:

  gość - osoba korzystająca z zasobów portalu bez zalogowania się; gość może czytać ogólniedostępne artykuły, przeglądać galerie i oceniać prezentowane w niej prace, może wpisywać komentarze do prezentowanych prac lecz ich opublikowanie nastąpi po zatwierdzeniu przez administratora, może również czytać posty na forum z wyjątkiem postów zawartych w forach dostępnych dla użytkowników rejestrowanych bądź użytkowników-autorów;

  użytkownik rejestrowany - użytkownik, który wcześniej skutecznie zarejestrował się, a następnie zalogował się w portalu; użytkownik rejestrowany posiada swoją nazwę (login), pod którą widoczny jest na portalu; użytkownik rejestrowany może, w odróżnieniu od gościa, pisać posty na forum, odpowiadać na cudze posty, z wyjątkiem for, do których dostęp zastrzeżony jest dla użytkowników-autorów; komentarze wpisane przez użytkownika rejestrowanego w galerii nie podlegają wcześniejszemu zatwierdzenia przez administratora;

  użytkownik-autor - użytkownik, który może publikować artykuły i swoje prace w galerii oraz może w pełni korzystać z forum;

  moderator - osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale forum; moderator może zmieniać, usuwać lub blokować posty naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

  administrator - osoba zarządzająca portalem i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również uprawnienia moderatora każdego działu forum.
 4. Dostęp do portalu społecznościowego ZakazParkowania mają wszyscy użytkownicy Internetu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Zakres usług świadczonych użytkownikowi poprzez portal ZakazParkowania zależy od rodzaju użytkownika i tym samym przysługujących mu uprawnień.
 5. Użytkownik rejestrowany może zostać użytkownikiem-autorem po zgłoszeniu Administratorowi chęci zmiany uprawnień. Nadanie uprawnień użytkownika-autora może być poprzedzone prośbą administratora o przedstawienie przez użytkownika charakteru swojej działalności twórczej lub poleceniem go przez innego użytkownika-autora. Administrator może odmówić nadania uprawnień autora bez podania przyczyny.
 6. Po nadaniu uprawnień użytkownika-autora tworzony jest katalog do zamieszczania własnych artykułów oraz katalog w Galerii do zamieszczania zdjęć własnych prac. Nazwy katalogów są ustalane domyślnie na 'Nazwa' tj. wartość wpisaną przez użytkownika w pierwszym polu formularza rejestracyjnego. Na wniosek użytkownika nazwy katalogów mogą być zmienione.
 7. Użytkownik portalu społecznościowego ZakazParkowania może publikować zdjęcia, teksty i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Portalu. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 8. W momencie zamieszczenia przez użytkownika treści na portalu ZakazParkowania, użytkownik udziela administratorowi licencji (zezwolenia) na prezentowanie tych treści na portalu. Jednocześnie tym samym użytkownik oświadcza, że posiada prawa do zamieszczonych przez niego treści i nie naruszają one obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach portalu ZakazParkowania treści:
  • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, propagujących przemoc i łamanie prawa;
  • które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
  • które łamią prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
 10. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania, jednak administrator nie gwarantuje bezawaryjnego działania portalu oraz rozwiązania wszystkich problemów w określonym czasie.
 11. Portal nie gromadzi danych osobowych i nie jest wymagane ich podawanie podczas rejestracji. Portal wykorzystuje pliki cookies - przeczytaj informację --> Informacja o cookies.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu ZakazParkowania, bądź jego części oraz usuwania z portalu dowolnych treści (wpisów, znaków, obrazów, plików, katalogów itp.) bez podawania przyczyn takiego działania. Moderatorom przysługuje prawo usuwania dowolnej treści na przydzielonym im forach.
 13. Administratorem portalu ZakazParkowania jest: Marek Sitko, ul. Stanisława Moniuszki 42C/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
 14. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Ostatnie zmiany (14.03.2012): 1 - zmiana adresu w pkt.1; 2 - dopisano pkt.11; (09.05.2012) - przeredagowanie pkt. 5; (28.05.2013) - uzupełnienie pkt. 11;